វិធីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ដោយមិនខ្លាចអ្នកជម្ងឺ

មិនថាពួកគេស្រាលឬធ្ងន់ធ្ងរទេផលរំខានគឺជាការថប់បារម្ភសម្រាប់អ្នកជំងឺជាច្រើន។ នេះជាវិធីដែលឱសថការីអាចជួយកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ។

វិធីពន្យល់កាតសន្សំឱសថស្ថានដល់អតិថិជនរបស់អ្នក

ការបញ្ចុះតម្លៃតាមវេជ្ជបញ្ជាអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងការរំលងអ្នកជំងឺឬការបំពេញវេជ្ជបញ្ជា។ នេះជាវិធីពន្យល់កាតសន្សំ Rx ដល់អតិថិជន។

វិធី ៦ យ៉ាងដើម្បីស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែច្បាស់

ការបង្កើតអ្នកតំណាងឱសថការី - អ្នកជំងឺលើសពីការស្វាគមន៍មនុស្សដោយស្នាមញញឹម។ ប្រើគំនិតទាំងនេះដើម្បីស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែច្បាស់។

របៀបប្រគល់ជូនសហគមន៍វិញក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក

ការជួយអ្នកជំងឺគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ឱសថការីប៉ុន្តែតើអ្នកអាចបម្រើសហគមន៍យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងពេលវិស្សមកាល? សាកល្បងគំនិតទាំង ៩ នេះសម្រាប់ផ្តល់ជូនសហគមន៍វិញ។

វិធីចូលទៅក្នុងឱសថស្ថាន

ឱសថការីនិងអ្នកបច្ចេកទេសឱសថស្ថានគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់នៃសហគមន៍របស់ពួកគេ។ នេះជាវិធីដើម្បីដឹងថាតើវាជាវាលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

សំលៀកបំពាក់ហាឡូវីនចុងក្រោយសម្រាប់បុគ្គលិកឱសថស្ថាន

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានកំណត់ពេលធ្វើការនៅថ្ងៃទី ៣១ ហើយនៅតែមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងសូមពិនិត្យមើលបញ្ជីសំលៀកបំពាក់ហាឡូវីដែលមាននាទីចុងក្រោយដែលងាយស្រួលនិងរីករាយ។

វិធីដែលឱសថការីអាចលើកកម្ពស់សុខភាពបុរស

សុខភាពបុរសអាចជាប្រធានបទដ៏រសើប។ ក្នុងនាមជាឱសថការីអ្នកអាចបង្កើនតួនាទីរបស់អ្នកដើម្បីអប់រំអ្នកជំងឺបុរសនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចាក់បញ្ចាំងឬព្យាបាល។

វិធី ៤ យ៉ាងដែលឱសថការីអាចជួយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសុខភាព

ភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺមានអក្ខរកម្មសុខភាពទាបដែលមានន័យថាពួកគេប្រហែលជាមិនអាចអានឬយល់ច្បាស់ពីវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេបានទេ។ ឱសថការីអាចជួយបាន។

គំនិតអំណោយទានសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឱសថការីរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកឱ្យអំណោយដល់គ្រូរបស់កូនអ្នកឬអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលអ្នកអាចពិចារណាទិញទំនិញអំណោយឱសថការីផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសមរម្យ? សាកល្បងគំនិតទាំងនេះ។

ហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាឱសថស្ថានគឺចាំបាច់សម្រាប់ឱសថស្ថានទាំងអស់

ភារកិច្ចអ្នកបច្ចេកទេសឱសថស្ថានហួសពីភារកិច្ចរដ្ឋបាល។ នេះជាវិធីបួនយ៉ាងដែលបច្ចេកវិទ្យាឱសថស្ថានជួយឱ្យឱសថស្ថានដំណើរការបានល្អ។

វិធីដែលឱសថការីអាចជួយការពារការប្រើថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា

DEA ចាត់ទុកឱសថការីទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ការការប្រើថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា។ មើលរោគសញ្ញាទាំងនេះនៃការប្រើថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជានៅក្នុងអតិថិជន។

តើខ្ញុំអាចប្រើកាតសន្សំ SingleCare ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំបានទេ?

ជាមួយ SingleCare អ្នកអាចជួយអ្នកជំងឺរបស់អ្នកសន្សំបាន ៨០% លើថ្នាំរបស់ពួកគេ។ នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចប្រើវាជាគ្រូពេទ្យ។

វិធីនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺរបស់អ្នកអំពីថ្នាំគ្រាប់

ឱសថការីនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺអំពីវេជ្ជបញ្ជាប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះថ្នាំគ្រាប់? ចាប់ផ្តើមការសន្ទនាអំពីថ្នាំគ្រាប់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជម្ងឺ។